Salamat sa napakagandang resulta sa 2013, makipag-ugnayan sa GlobalCompanions para tulungan kayong mapalago ang iyong ahensya sa 2014!

Mahal naming kasosyo,
Ang GlobalCompanions ay masaya na ikaw ay maging isa sa mga matagumpay naming kasosyo at sigurado kaming ikaw ay higit pang magtatagumpay sa aming patuloy na pakikipagtulungan at tulong. Kung ikaw ay may mga tanong tungkol sa pag-unlad ng iyong ahensya, panghihikayat ng bagong kababaihan, pagtulong sa mga babae upang makapili ng lalaking gusto nilang makapag-ugnayan, or kahit anong tanong na may kaugnayan sa teknikal na bahagi ng site, Huwag mag atubiling makipag ugnayan sa aming mga tagapamahala, na masayang tutulong sa inyo. Taos-pusong sumasaiyo, Koponan ng Global Companions

Flowers and Gifts Delivery Service (Serbisyo ng Paghahatid ng mga Bulaklak at Regalo)

Minamahal na mga kasosyo,
pasiyahin ang inyong kababaihan sa ahensya ng magandang sorpresa mula sa aming kalalakihan: marilag na mga bulaklak, katangi-tanging pabango, at basket na puno ng masasarap na prutas at matatamis. I-ugnay ang iyong kababaihan sa aming pinaka kaaya-ayang tampok na mga bulaklak at paghahatid ng regalo! Maging ambassador ng pag-aalaga at pagmamahal. Kasama ninyo napapatunayan namin araw-araw na ang distansya sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan ay salita lamang. Upang malaman ang higit pa tungkol sa serbisyong ito, Mangyari lamang makipag-ugnayan sa aming mga tagapamahala sa pamamagitan ng Questions&Answers. Taos-pusong sumasaiyo, Koponan ng Global Companions

Ang pag-ibig ay nasa hangin- Masayang magkapareha sa 2013

Minamahal naming kasosyo,
Kami ay nagpapasalamat sa inyong pakikipagtulungan sa 2013 at nais naming banggitin ang mga kwento ng tagumpay na ipinadala ninyo sa amin. Dahil sa kapwa nating pagsisikap, at ang intension ng kababaihan na mahanap ang kanilang kaligayahan sa aming website, karamihan sa matatagumpay na kwento ay nagsimula sa ganitong paraan noong nakaraang taon. Kaya kami ay lubos na nagagalak at ipinagmamalaki ang mga masayang magkapareha na nagkakilala sa aming site. Narito ang mga larawan ng maluwalhating magkapareha: Ang maiinit na ngiti at taos-pusong kinang ng mga mata- ang perpektong resulta, na hinahanap nating lahat. Hindi ito ang buong listahan ng mga kuwento, ngunit naliwanagan mo kami at sigurado kami na maraming masasayang puso ang magtatagpo sa taong ito. Ipadala sa amin ang matagumpay ninyong mga kwento at sila ay magiging pampasigla sa mga taong naghahanap pa rin sa kanilang iniibig. Taos-pusong sumasaiyo, Koponan ng Global Companions