Global Companionslà một bộ phần trong nền giao lưu quốc tế, thành viên của nó là các bạn bè hoặc đối tác từ các nước khác nhau trên thế giới. Từ năm 1993 đến nay, kỹ thuật và khái niệm tiên tiến của chúng tôi đã giúp và đoàn kết hàng triệu người thích sự giao lưu văn hóa và chia sẻ nhiệt tình

Bởi vì chúng tôi có một hệ thống hỗ trợ khách hàng trong nước và quốc tế duy nhất, Global Companions rấtchú trọng hợp tác chặt chẽ với các đối tác trên thế giới. Nếu bạn trở thành đối tác của chúng tôi, bạn không chỉ có thể kiếm được hoa hồng bằng cách cung cấp dịch vụ dịch thuật và các dịch vụ khác, cũng có thể giúp đỡ người tìm được người yêu lý tưởng, làm cho họ hạnh phúc.

Bạn chỉ cần có một máy tính có thể được nối mạng và một số thành viên địa phương, và miễn là những người có thú vị về các người đàn ông ở nước ngoài, bạn có thể tham gia vào chúng tôi.