Gửi một thư điền tử cho chúng tôi

Bất cứ lúc nào bạn đềucó thể tự do nói chuyện với đại diện trực tuyến của chúng tôi, xin mời sử dụng hệ thống chat trực tuyến của chúng tôi trên trạm mạng, hoặc nếu một trong các hệ thống sau.

Xin mời chờ trả lời của chúng tôi

  • Gửi tin nhắn hoặc gọi:
    Skype ID1: live:d.petrunin
    Skype ID2: live:.cid.7136a1967d87cd68
    Skype ID3: gc_olga

  • Email: partners@globalcompanions.com